Koike Gammatec - Högprecisionsplasma avsedd för finare skärning med hög precision.

Koike Nanograph - Plasma & gas
Gammatec - Kjellberg finsterwalde Hifocus 161i neo. 2x6 m ventilerat skärbord med katana som styrsystem.

Nanograph - Dubbla oxygen/acetylen facklor. Hypertherm powermax 1650 plasmaskärare.
IGEMS används till båda maskinerna. Vi använder oss även av solidworks så de flesta format kan hanteras.
Gammatec - Max 25mm i vanligt stål med håltagning. Vid grövre gods krävs start från kant. Skär upp till 6000 mm/min.

Nanograph - Oxygen/Acetylen - 100mm tjockt med en hastighet upp till 600mm/min
Plasma - 12mm tjockt med en hastighet upp till 6000mm/min
Gammatec - Skär hål från 6 mm i diameter, för bästa precision bör inte hålets diameter understiga plåttjockleken.

Nanograph - Oxygen/Acetylen - 1 grads snittvinkel
Plasma - 4 graders snittvinkel