Företaget startade 1959 med att utföra enklare smidesarbeten, tillverkning av oljetankar och att tillverka staketräcken. Under 70-talet kom verksamheten att inriktas mer på byggsmide och maskinkonstruktion.

I samband med uppdrag med tunga montagearbeten utvecklades samtidigt uthyrningsverksamheten av mobilkranar och skylift. Därmed följde också kunnande att ta hand om större egna objekt där vana krävs att handskas med styckevikter på tiotals ton.

Idag är verksamheten inriktad på stålbyggnader, licenssvetsning, maskinkonstruktioner, smidesarbeten, plåtbearbetning och cisterner samtidigt som vi jobbar med ståltrappor och räcken.

Vi jobbar gärna med stål i alla former inklusive rostfritt och aluminium.

Behovet av utökad maskinpark och större verkstadsyta har ökat i takt med marknadens krav på kvalitet och leveranssäkerhet samt företagets egen tillväxtförmåga.